Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 359 76
2. Öğretim Öğrencisi 295 101
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 654 177
Genel Toplam 831