Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 360 76
2. Öğretim Öğrencisi 296 104
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 656 180
Genel Toplam 836