Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 356 73
2. Öğretim Öğrencisi 309 84
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 665 157
Genel Toplam 822